Fusie-intentie Welbions en Woonbeheer Borne

Woningcorporaties Welbions en Woonbeheer Borne hebben de intentie uitgesproken om met elkaar te fuseren. Dit bestuursbesluit is een gevolg van de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek waar naast gesprekken met besturen, management en stakeholders ook een financieel rapport onderdeel van is. De twee corporaties gaan nu hun ondernemingsraden, huurdersorganisaties en gemeenten om hun visie op deze voorgenomen fusie vragen. Na bestudering van die adviezen, wordt een definitief besluit genomen.

Lees verder

Huurkrant 2014

De huurkrant geeft informatie over de jaarlijkse huurverhoging en alles wat daarmee te maken heeft. Welke huurverhoging geldt voor u, heeft u recht op huurtoeslag, wanneer kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging en hoe doet u dat, zijn vragen die aan bod komen in de huurkrant.

Lees verder