Huurders kunnen worden benaderd voor onderzoek

De firma USP Marketing Consultancy uit Rotterdam zal de komende tijd enkele huurders benaderen met┬ávragen ten behoeve van een onderzoek naar ‘een woning verlaten’ en ‘een woning betrekken’.┬áDit onderzoek wordt gedaan in opdracht van Aedes. In totaal werken hier 80 corporaties aan mee. De deelname is anoniem en men mag weigeren als men niet wil deelnemen.

Lees verder

Fusie-intentie Welbions en Woonbeheer Borne

Woningcorporaties Welbions en Woonbeheer Borne hebben de intentie uitgesproken om met elkaar te fuseren. Dit bestuursbesluit is een gevolg van de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek waar naast gesprekken met besturen, management en stakeholders ook een financieel rapport onderdeel van is. De twee corporaties gaan nu hun ondernemingsraden, huurdersorganisaties en gemeenten om hun visie op deze voorgenomen fusie vragen. Na bestudering van die adviezen, wordt een definitief besluit genomen.

Lees verder